Wara-wiri

Catatan tentang sophia

Sophia. Namanya cantik. Secantik nama artis era 1990-an. Generasi 90-an seperti saya barangkali membayangkan nama […]

Wara-wiri

Sima Kampung

Kampung Sima. Tiga Puluh Sembilan (39) Tahun yang lalu sa (saya, sebutan lokal)  dilahirkan disini […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.